Sør-Norsk Volvotreff

Stave Gård på Lista - 10. - 12. juni 2022

Bøensbakken

Bøensbakken ble bygget for å knytte sammen Farsund og Herad. Anleggsarbeidet tok til i 1899 og veien ble åpnet i 1904. Frem til veien over Ravneheia ble åpnet i 1964 var veien en beryktet del av riksveinettet, skjønt det var lite å frykte, annet enn frykten selv. De årene den var i bruk skjedde det ikke en eneste ulykke på veien. Frykten kom nok av at veien var skummel å kjøre, med stupbratt fjell på oversiden av veien, og kun stabbesteiner som vern mot det like stupbratte fjellet på den andre siden.

Veien er bygget med jevn stigning fra starten nede ved sjøen, opp til drøye 100 meters høyde. Veien er dels hugget ut i fjellsiden, dels bygget på en naturlig hylle i fjellsiden. Andre steder går den gjennom steinura der steiner har rast ned fra fjellsiden. Flere steder henger fjellet ut over veien.

Fra åpningen i 1904 frem mot 60-tallet ble det klart at noe måtte gjøres. Veien var smal og umulig å utvide til to filer. Det ble derfor anlagt en ny vei over Ravneheia på den andre siden av fjellet. Denne sto klar i 1964, og samtidig ble Bøensbakken stengt. Bakken ble så liggende ubrukt, og forfallet satte inn.

Alle kommuner skulle ha sitt 1000-års sted, og for Farsund ble dette Bøensbakken. Restaurering ble startet, og i 2003 ble bakken gjenåpnet, og så da ut som den hadde sett ut under åpningen i 1904. Siden har Bøensbakken blitt godt vedlikeholdt, og er i dag velbrukt som turområde, og åpnes for at veteranbiler kan få kjøre ned bakken.

Under årets kjøretur kommer vi til å kjøre på alle disse tre veiene; Bøensbakken fra 1904, veien over Ravneheia fra 1964, og veien opp Kjerringdalen fra 2009.

Den idylliske Bøensbakken, hugget ut i fjellsiden.

Amazonklubben hadde sitt landstreff 2011 på Lista, og da kjørte vi også Bøensbakken. Flere år senere snakkes det fortsatt om denne kjøreturen.