Sør-Norsk Volvotreff

Stave Gård på Lista - 10. - 12. juni 2022

Delesalg
Du er hjertelig velkommen til å ta med evt. deler du måtta ha liggende, enten delene rommer en lite eske eller de fyller en tilhenger. Det legges tilrette så alle vil få plass.

Ta gjerne med deler du måtte ha for salg, stort og smått, brukt og nytt.