Sør-Norsk Volvotreff

Lista Fly og Næringspark - 12. - 14. juni 2020

Kjørevei og kart:

Link til kart over treffområdet (Gule sider)

Kjørevei, E39 fra vest
Ta av første avkjørsen etter passering av Fedabroen, følg riksvei 465 mot Farsund (gps vil sikkert lede deg en annen dårligere vei med grusdekke, men følg asfalten). Følg så riksvei 43/47 mot Vanse, og i Vanse følger du riksvei 463 som går forbi treffplassen. Det blir skiltet avkjøring til treffplassen.

Kjørevei, E39 fra Øst
Ta av ved Lyngdal og følg riksvei 43 til Farsund. Fra Farsund følges riksvei 43 eller 651 til Vanse. I Vanse følger du riksvei 463 som går forbi treffplassen. Det blir skiltet avkjøring til treffplassen.


Kart over treffområdet. Vårt lokale er den gamle befalsforlegningen (bygget midt i bildet), og vi stiller ut bilene på plenen utenfor.


Kart som viser treffplassens (markert med "1") plassering i forhold til Vanse (i bildets høyre kant).