Sør-Norsk Volvotreff

Stave Gård på Lista - 10. - 12. juni 2022

Kjørevei og kart:

Link til kart over treffområdet (Gule sider)

Kjørevei, E39 fra vest
Ta av første avkjørsen etter passering av Fedabroen, følg riksvei 465 mot Farsund (gps vil sikkert lede deg en annen dårligere vei med grusdekke, men følg asfalten). Følg så riksvei 43/47 mot Vanse, og i Vanse følger du riksvei 463. Ta så av mot Stave etter passering av flyplassen. Det blir skiltet avkjøring til treffplassen.

Kjørevei, E39 fra Øst
Ta av ved Lyngdal og følg riksvei 43 til Farsund. Fra Farsund følges riksvei 43 eller 651 til Vanse. I Vanse følger du riksvei 463. Ta så av mot Stave etter passering av flyplassen. Det blir skiltet avkjøring til treffplassen.


Kart over treffområdet. Vårt lokale er Stave Gård (rød sirkel til venstre i bildet).


Kart som viser treffplassens (rød sirkel til venstre) plassering i forhold til Farsund (i bildets høyre kant).