Sør-Norsk Volvotreff

Lista Fly og Næringspark - 12. - 14. juni 2020

Nyheter:

12. juni 2019

  • Opprettet nytt menyvalg; "Artikler", og lagt ut faksimile av avisartikkel fra 2019-treffet.

7. januar 2019

  • Reklamemateriell er oppdatert for 2019.

11. juni 2018

  • Dato for 2019-treffet offentliggjøres.

12. mars 2018

  • Reklamemateriell er oppdatert for 2018.

10. mars 2018

  • Kjøreturen ned Bøensbakken er godkjent av kommunen.

8. januar 2018

  • Hjemmesiden oppateres med dato for 2018. Programmet justeres noe etter tilbakemelding fra deltagere.

5. juni 2017

  • Vi kan nå ta imot betaling med Vipps.

22. mai 2017

  • Lagt ut informasjon om utstillingens klasser og praktiske opplysninger rundt selve utstillingen.

9. mai 2017

  • Oppdatert kjøretur, som nå går gjennom Vanse og Farsund sentrum, slik at vi får vist oss frem.
  • Oppdatert liste over treffets sponsorer.