Sør-Norsk Volvotreff

Lista Fly og Næringspark - 12. - 14. juni 2020

Lista Fly- og Næringspark


På et flyfoto av Listas er flyplassen et markant trekk i landskapet. Lista Flyplass (i dag Farsund Lufthavn) ble anlagt rett etter krigsutbruddet i 1940. På midten av 50-tallet ble flyplassen utvidet og omformet til NATO-standard, og hadde landets lengste rullebane frem til Gardermoen ble hovedflyplass. Midt på 90-tallet ble flyplassen lagt ned som militær flyplass, og luftaktivitet avtok drastisk. Nå er næringslivet etablert på området, og de gamle forlegningene brukes som hotell. Oppe i venstre hjørne ligger bygget/treffplassen.


Vi blir forlagt på Befalsmessen, den gamle flyplassens beste bygg, og vi avholder treffet på plenen på utsiden. Fredag og lørdag blir det grilling i hagen, og på kvelden trekker vi inn i salongen.