Sør-Norsk Volvotreff

Stave Gård på Lista - 10. - 12. juni 2022

Utstilling/Bilklasser

Bilene stilles ut i følgende klasser:
 • PV/Duett
 • P1800/1800ES
 • Amazon
 • 140/160-serien
 • Klassisk Volvo (200, 300, 400, 700, 900-seriene samt Volvo 60/66 og S/V90 98-modell)
 • Nyere Volvo (800-serien og alle C/S/V/XC)
 • Yrkeskjøretøy

På tvers av bilklassene vil også følgende biler bli premiert:

 • Beste motorrom
 • Best lakk
 • Beste patina (beste urørte bil med normal slitasje)
 • Peoples choice (treffets beste bil på tvers av alle klasser)

Ved registrering blir antall km som er kjørt fra hjemsted til treffplassen registrert, og den som har kjørt lengst blir tildelt premien for:

 • Long distance

Det deles ut tre premier i hver av bilklassene, og en premie til beste bil i de fire tverrklassene.

Stemmeseddel

Stemmeseddel utleveres til fører, passasjerer og publikum. Stemmesedlene skal fylles ut med beste bil i alle klasser, såfremt det er deltagere i klassen, samt treffets beste bil i de fire tverrklassene. Mangelfulle eller feilaktige stemmesedler blir forkastet.

Innsjekk

Ved ankomst til utstillingen utdeles en konvolutt inneholdende deltagernummer, program, registreringsskjema (som fylles ut og leveres til sekretariatet), samt stemmesedler. Deltageravgiften på kr 100 betales også ved innsjekk.

Deltagernummer/Bilnummer

Ved innsjekk tildeles bilen et deltagernummer. Dette nummer står også på et klistremerke som skal settes i bilens frontrute, og følgelig er det kun biler som har dette nummer som det kan stemmes på. Bilens kjennetegn/registreringnummer skal ikke brukes på stemmeseddelen!