Sør-Norsk Volvotreff

Stave Gård på Lista - 10. - 12. juni 2022

Reklamemateriell til nedlasting

Reklameannonse

Vi har laget en reklameannonse i størrelsen A5, ment for å sette på trykk i medlemsblad, eller skrives ut som plakater i A5, A4 og A3-format og henges opp.

PDF-format
JPG-format

Informasjonsflyer

Vi har også laget in informasjonsflyer, som dere kan laste ned og skrive ut to-sidig A4-format. Denne klippes så i tre deler og dere har tre informasjonsslipper som kan deles ut til de som trenger informasjon om treffet.

PDF-format
JPG-format side 1 JPG-format side 2